Missie

"Mensen een zo groot mogelijke zelfstandigheid en medemenselijkheid te laten ervaren in het dagelijks leven; dat is mijn missie. Daar sta ik voor samen met het team en samen met de clienten die hier komen.

Wij stimuleren zelfredzaamheid, respect voor een andere zienswijze en samenwerking in een natuurlijke omgeving, waar rust en aandacht voor ieders' mogelijkheden en bezigheden zijn. Deze elementen vormen de grondslag voor mijn initiatief van een agrarische dagbesteding voor mensen met een beperking.

Binnen de zorgboerderij De Velduil kan ik deze waarden optimaal toepassen en ondervinden".