Over het Team van De Velduil

Het team van De Velduil

Ons begeleidend team bestaat uit goed opgeleide deskundige en ervaren begeleiders. Het begeleidende werk wordt gedaan door Denice, Siep, Caroline, Gea en Bertha (BIG geregistreerd verpleegkundige). Er zijn ook altijd een aantal stagiaires die meehelpen in de begeleiding. Als team werken we vanuit een belevingsgerichte visie.

Minimaal 1 deskundige begeleider per groepje

Per groep, die bestaat uit 4-7 cliënten, is er minimaal 1 deskundige begeleider aanwezig en (vaak) een stagiaire. We werken cliëntgericht en naar behoefte van de cliënt. Zo kan een ieder naar zijn of haar eigen vermogen met veel aandacht bezig zijn met eigen ontwikkelingswensen en doelen. 

Hoeveel cliënten kunnen wij per werkdag begeleiden?

Op alle werkdagen van de week kunnen we 7 mensen begeleiden per groep. Cliënten kunnen twee dagen in de week komen, maar ook alle werkdagen.

De doelen die wij hebben voor de cliënten, zijn:

-Het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorger

- Het bieden van structuur

- Bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven

- Het ervaren van een zinvolle dagbesteding

- Het verhogen van het welzijn van de cliënt

- Plezier beleven aan de dag

- Het opdoen van vriendschappen